Den enkle løsningen på mangelen på såkornkapital og investorer i Norge

Denne løsningen på mangelen på såkorn og tidligfasekapital er både enkel og genial og jeg håper leserne lar seg inspirere :)

Jeg vil uttrykke min støtte til gamle tanker, fremmet av bla Truls Berg i NorBan (nettverk for forretningsengler). Dessverre blir disse ofte sett på som at de “meler sin egen kake”, noe de kanskje gjør, men det gjør ikke konseptet mindre brilliant allikevel.

I Norge er det fortiden mye fokus rundt mangelen på såkorn og venture kapital. Venture kapitalen har gått ned 60% fra 2010, fra et nivå som aldri var høyt.

Problemet er at vi har

 1. få forretningsengler
 2. få venture kapitalister
 3. dysfunksjonelle offentlige organer som Innovasjon Norge (refert til som IN)
 4. kostnadspåløpende ordninger som Skattefunn (øk kostnadene, får mer igjen. du trenger kapitalen selv)
 5. tilnærmet ingen oppstartsstøtte, såkorn eller tidligfasekapital. Oppstart i Norge er dyrt pga kostnadsnivået.

Relevante kilder( http://www.3in.no/ber-om-pengebro-over-dodens-dal/ )

Hva er løsningen?

Statlig matching av investeringer

En modell der investorer, forretningsengler og venture kapitalister får deres investeringer matchet av staten.

[Oppdatering] Dette er faktisk allerede foreslått av AP. Utrolig bra. Som Høyre-mann håper jeg man ser gode forslag som gode forslag og joiner AP i denne. Folket er klar for et parti som roser andre partiers forslag. www.dn.no Vil matche-gründerkapital [/Oppdatering]

Forretningsengel Lise investerer 1 million i Oppstart A, staten supplerer med 1 million i lån til selskapet på gode betingelser. En viss % kan og være i stipend, da oppstarten allerede er kvalifisert gjennom Lise’s vurdering.

Det kan gjerne være fornuftige regler med tak og opplegg rundt misbruk, men dette er prinsippet. Taper staten sin million, tapte Lise og gründerne hun investert i, ennå mer. Strengere krav til evaluering finnes det ikke, det sier seg selv at Lise dermed er mer kvalifisert enn noen i IN.  Vinner de, får staten tilbake mangedoblede på skatteseddelen. Det kan ikke være et vanskelig regnestykke.

Hva løser det?

 1. Flere forretningengler, som flyr opp fra sine skjul.
 2. Flere investorer og venture kapitaliser.
 3. Gründerne har sterkere kort, de trenger ikke gi bort så mye for å få millionen de trenger, da staten kommer inn på deres side.Verdens mest kompetente evaluerere, analytikere og rådgivere.
 4. Det betyr gratis og kvalifisert evaluering av oppstarter.
 5. Innovasjon Norge kan legges ned, det gir en stor besparelse som bør inn i regnestykket. Jeg tror det er få andre enn IN-ansatte selv som vil synes dette er trist.
 6. Ikke enda en byråkratisk (høye kostnader) løsning med personell, inkubatorer etc. Hold det enkelt ! Miljøene former seg selv bedre enn staten noen gang kan gjøre, bare la det blomstre :)

Relevant 3in artikkel: “Abelia og Innovasjon Norge sikler på 650 millioner kroner til gründere i årets statsbudsjett.” Er dette måten å gjøre det på? Hvor my blir igjen til faktisk gründere og oppstarter?

Hva hindrer en slik løsning?

“de rike får mer” – typisk norsk holdning som motarbeider slike geniale ordninger som til syvende og sist gavner fattige gründere.

redsel for utnyttelse – i Norge er vi gjerne mer opptatt av at feil person får penger enn at de riktige får. Det er åpenbart feil fokus, jeg synes heller regelverket skal være klart, at skjønn skal utvises og man ikke skal bruke for mye energi på forhånd, heller følge opp tett og kanskje være litt politi. Så får man tåle at feil skjer.

budsjett – hvor mye blir det? Hvordan hindrer man at alt er brukt opp innen februar? Dette er ting som må løses, det bør ikke være hindringer. Man kan ha register over forretningsengler og kvote. Whatever, det er trist om kalenderstyrte budsjetter skal stikke kjepper i hjulene for en kontinuerlig virkelighet.

Dette konseptet gir for mye mening til at den kan la seg gjennomføre ;)

Jeg er nysgjerrig på argumentene i mot, men jeg er mer interessert i forslag til hvordan disse evt problemene som reises kan løses i modellen, slik at diskusjonen blir mer konstruktiv.

Avslutningsvis

Jeg er ikke en forretningsengel. Jeg er gründer (flere selskaper, rubynor.com, powest.no, kraftanmelding.no, simplybetter.io, bentpixels.com). Jeg trenger kapital mer enn jeg har noe å gi, men jeg har kommet meg over de første knallharde årene og skal ikke klage. Jeg brenner for å bidra til en enklere, men mest av alt, bedre vei for andre gründere, med solid læringskurve og rådgivning. Dette er ikke IN eller noen av de statlige organene kvalifisert til, enkelt og greit. Det vil de heller aldri bli, det er rett og slett ikke slik virkeligheten fungerer. Jeg håper politikerne ser dette.

Lykke til alle gründere og investorer, dere bidrar til å bygge landet !

Advertisements

About Ole Morten Amundsen

Developer, programmer, entrepreneur. Java, .Net, ruby, rails, agile, lean. Opinionated enthusiast!
This entry was posted in ruby. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s