ruby, cloud, nosql, agile, lean, everything and nothing

Welcome to my space. In this zone, I’m right and you’re wrong.I can say whatever I want and you will not be offended :)

This is my free zone, my unfolding space. I write about whatever interests me and sometimes I just like to share something I learned or discovered. The posts are mostly english, but some are in Norwegian when that’s natural. Any feedback is welcome!

Posted in ruby | Leave a comment

Den enkle løsningen på mangelen på såkornkapital og investorer i Norge

Denne løsningen på mangelen på såkorn og tidligfasekapital er både enkel og genial og jeg håper leserne lar seg inspirere :)

Jeg vil uttrykke min støtte til gamle tanker, fremmet av bla Truls Berg i NorBan (nettverk for forretningsengler). Dessverre blir disse ofte sett på som at de “meler sin egen kake”, noe de kanskje gjør, men det gjør ikke konseptet mindre brilliant allikevel.

I Norge er det fortiden mye fokus rundt mangelen på såkorn og venture kapital. Venture kapitalen har gått ned 60% fra 2010, fra et nivå som aldri var høyt.

Problemet er at vi har

  1. få forretningsengler
  2. få venture kapitalister
  3. dysfunksjonelle offentlige organer som Innovasjon Norge (refert til som IN)
  4. kostnadspåløpende ordninger som Skattefunn (øk kostnadene, får mer igjen. du trenger kapitalen selv)
  5. tilnærmet ingen oppstartsstøtte, såkorn eller tidligfasekapital. Oppstart i Norge er dyrt pga kostnadsnivået.

Relevante kilder( http://www.3in.no/ber-om-pengebro-over-dodens-dal/ )

Continue reading

Posted in ruby | Leave a comment

Svar til “Gründere ingen adgang” i aftenposten.no 9.juni 2014

Svar på innlegg i aftenposten, typisk at de som taper anbud bare skal klage og furte (advarsel: satire og ironi, hehe): Gründere ingen adgang

Det er tryggest å velge etablerte og store bedrifter. Innovasjon og personer som mener de kan gjøre det bedre og bruke mindre skattepenger er for godt til å være sant… Alle vet at det da ikke er sant, det er jo en regle selv barn kan! Hva om de sier de kan gjøre det til 10MNOK, og bruker 20MNOK? Da får jeg kjeft for høyrisiko, skår i karrieren min og kanskje til og med sparken. Bedre å velge den trygge store leverandøren til 100MNOK, som kanskje går 50MNOK over.

Continue reading

Posted in ruby | Tagged , , | Leave a comment

Fixed position for table header when scrolling the page

We have made some very complex tables as part of a project to replace some excel spreadsheet. I must admit, Excel is a worthy adversary. Think of all the flexibility it provides! Functions, adding columns, merging and splitting rows, styling and more. We have replaced only a subset of this functionality.

In this post is a solution to a major problem we had when our tables grew too big. The client wanted the headers to stick. Sounds simple, no? Well, it was h… We’ve learned a thing or too about html and table thead and tbody. Luckily for you, we have wrapped the solution in a single javascript file for you to include. Just add our handles (css classes) to your table and thead and trigger the plugin.

Se a live example here:

http://rubynor.com/table-fixed-header/example.html

Download the source code from: github.com/oma/table-fixed-header

And vote for the answer at stackoverflow to give it more attention, and if you like it! HTML table with fixed headers?

I hope you like it!

Posted in gui, javascript | Tagged , , , , , | 2 Comments

Rubykurs i Norge – Ruby er entreprenørspråket!

Ruby er entreprenørspråket, team på 1-3 personer gründer firma og produkter på rekordtid. Med Ruby optimerer du over utviklingstid og -ressurser. Med Rails bygger du fullverdige webapplikasjoner i en fei og med skyen er du rede til å ta enorme mengder trafikk, fra start. Du deployer først gratis rubyserver på Heroku, beveger deg så ut derfra ettersom suksessen øker, til Rackspace, Engine Yard, Amazon EC2 eller egen hardware-park. Continue reading

Posted in personal, rails, ruby | Tagged , , , , , , | 6 Comments

2011 – informasjonens og rettferdighetens år!

Dette er et dypere og personlig innlegg, svært ulikt min vanlige programmeringsblogg.

Folkeopprøret for rettferdighet i Tunisia hadde en enorm smitteeffekt; Egypt, Tunisia, Algeria, Libya, Syria, Jemen,… og nå Russland. og kina?…

Det begynner endelig å gå opp for meg hvor stort 2011 har vært… så langt det er mulig for en nordmann. Ja, for hvilke knagger har jeg å henge disse inntrykkene på?

Continue reading

Posted in personal | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pros and cons: In-House Servers vs Cloud Computing

Excerpt : Why and when In-house, Cloud (amazon aws, rackspace, heroku) ?  Here I am presenting a thorough ‘pros and cons list’ to help people understand the differneces, strenghts and weaknesses.

Continue reading

Posted in agile, cloud computing, rails, ruby, smidig | Tagged , , , , , , , , , , | 10 Comments

My list of what to take from GOGARUCO

Hi all! I attended one of the awesomestest conferences ever, the gogaruco in San Francisco. Yes, test was a biggie, as always (if you don’t write tests stay far away from my code) and as we get better and more advanced, we learn to treat our tests as first class citizens of the code. We run them more often, keep them KISS, SRP and DRY, while striving to write them even better. So taking it a step further, as Corey Haines does, he shows us how to make our tests run faster. Treat Rails like any 3rd party dependency, stub or mock yourself from it and make integration tests for tying it all together.

Continue reading

Posted in ruby | Leave a comment

Kontinuerlige leveranser – noen enkle spørsmål

Dette er en kort oppfølging til mitt mer omfattende innlegg om De kontinuerlige, (juni 2010). Kontinuerlige leveranser (kontinuerlig prodsetting/Continuous Deployment) er selve kjernen i kontinuerlige prosesser (slik jeg ser på smidige metoder). De er som den en ringen som binder dem alle sammen – unntatt den delen med ondskap.

Continue reading

Posted in ruby | 3 Comments

Intervju av intervjueren i mineverktøy.no – Thomas Kjeldahl Nilsson

Jeg har intervjuet intervjueren og latt ham svare på sine egne spørsmål. Dette er spørsmålene jeg stilte ham:

Thomas Kjeldahl Nilsson

Thomas Kjeldahl Nilsson

Hva er mineverktoy.no?

Hvorfor startet du mineverktoy.no?

Hvordan ser mineverktoy.no ut om ett år (mai 2012)?

Hva vil du svare på dine egne spørsmål?

Continue reading

Posted in agile, Java, personal, ruby | Tagged , | Leave a comment